HEDEF VE STRATEJİLERİMİZ

rigips_web_gorseller_151119-03.png

HEDEF VE STRATEJİLERİMİZ

Hedef

Sürdürülebilir inşaat sektöründe kendimize yer edinerek katma değerli ürünlerimizin kullanımını artırmak ve tüm süreçlerimizi çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla iyileştirmek.

Strateji

- Yeşil bina projelerine olan talebin hızlanması için, müşterilere faydaların iyi aktarılarak bilincin artırılması.

- Düzenli temaslar ile hem iç hem dış müşterilerle olan bilgi akışında güncellik ve süreklilik sağlanması.

- İlgili paydaşlar ile etkin işbirliği ortamı oluşturulması ve karşılıklı fayda yaratılması.

- Sürdürülebilirlik araçlarımızın etkin kullanılması ve sonuçların takip edilmesi.

- Üretim faaliyetlerimizin çevre üzerinde olan etkisinin azaltılması ve sürdürülebilirlik politikamızın, üretimden tedarik zincirine kadar bütün bölümlerce uygulanır hale gelmesi.