İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ

İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ

Aradığınız yüksek standartlarda iç ortam hava kalitesiyse Uzman Rigips

Alçı levha sistemleri nefes alan ve ortam nemini dengeleyen sistemler oldukları için vaktimizin yaklaşık %90’ını geçirdiğimiz iç ortamlardaki hava kalitesinin ve konfor şartlarının yüksek tutulmasında önemli rol oynar.İç ortamda solunan havanın kirli olmasının ortamdakilerin sağlığını olumsuz yönde etkilediği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Tehlikeli maddelerin havadaki konsantrasyonu tolerans sınırlarını aşıp insan sağlığını olumsuz etkileyecek seviyelere yükselebilir. Özellikle formaldehiti de içeren aldehit grubu bu zararlı maddelerin içinde en önemlisidir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanserojen olduğu açıklanan bu maddeler üzerinde yürütülen çalışmalara göre iç ortam havasında açık havaya kıyasla 15 kat daha fazla bulunabilirler.

Fransa’da OQAI (Observatoire de la qualité de l’airintérieur – İç Ortam Hava Kalitesi Gözlemevi) tarafından yürütülen yakın zamanlı çalışmalara göre binaların % 85’inde havadakiformaldehit için sınır değer olan 10µg/m3‘ten daha yüksek seviyelerdedir. Çalışma sonuçlarına göre bu değerin ortalaması 20µg/m3 olup 80µg/m3 e kadar çıkabilmektedir.

Maruz kalınan bu durumlar sonucunda ortaya çıkabilecek birçok fiziksel belirti vardır. Gözlerde iritasyon, burunda ve boğazda yanma, öksürme ve nefes alıp vermede güçlük. Düşük seviyelere dahi uzun süre maruz kalmak soluk borusunda hassasiyete ve astıma yol açabilir.