ISI YALITIMI

ISI YALITIMI

Aradığınız yüksek standartlarda ısı yalıtımıysa Uzman Rigips

2009 yılında yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği çerçevesinde, yeni yapılan binalarda ve mevcut binaların tümünde veya bir kısmında yapılacak olan esaslı tamir, tadil ve eklemelerde enerji verimliliği sağlamak amacıyla ısı yalıtımı, ısıtma, soğutma, iklimlendirme konularında bazı kriterler zorunlu kılınmıştır. Örneğin, bir binanın yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı ve yapı bileşenlerinin ısıl geçirgenlik kat sayıları TS 825 Standardı’nda belirtilen sınır değerlerden küçük olmalıdır. Bu yönetmeliğin asıl amacı binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak ve enerji tasarrufunu arttırmaktır.

Alçı ve alçı levha, birer ısı yalıtımı malzemesi olmamasına rağmen ısı yalıtım malzemeleri ve taşıyıcı profillerle bir arada çalışan yüksek performanslı sistem çözümlerinin vazgeçilmez öğeleridir. Alçı Levha Sistemlerimiz çeşitli bölme duvar, duvar giydirme ve asma tavan sistem çözümleri sayesinde hem bina genelinde hem de bina içindeki farklı ortamlar arasında yüksek ısı yalıtım performansı sağlayarak enerji ihtiyacını azaltmanızı sağlar.