MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI EĞİTİMİ

Haberler

SİSTEMLER

Bölme Duvar

Bölme Duvar

            ...

Daha Fazlasını Görüntüle

RigiTEL

444 0 463

info@rigips.com.tr

Tüm destek talepleriniz, sorularınız, önerileriniz ve eleştirileriniz için buradayız...

E-Bülten Aboneliği

MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI EĞİTİMİ

MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI EĞİTİMİ

3194 Sayılı Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğe göre inşaatlarda yetki belgesiz usta çalıştırılamayacaktır. Ayrıca yönetmeliğe göre şantiyede yapılacak kontrollerde, ustalar yaptıkları işe uygun yetki belgelerini ibraz etmekle yükümlüdür.

Rigips ve İzocam “Yalıtımlı Bölme Duvar ve Asma Tavan Sistemleri” eğitimini ortak olarak vermektedir. Eğitimin sonunda her katılımcı Rigips katılım sertifikası almaya hak kazanır ve eğitime katılan ustalarımız 3 günlük hem teorik hem de pratik eğitimin sonunda Mesleki Yeterlilik Sınavına alınır. Teorik ve uygulamalı eğitim sürecinin sonunda, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylı ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş İNTES MYM’nin yetkililerince yapılan sınavlarda başarılı olan katılımcılar Mesleki Yeterlilik Belgesi kazanırlar.

Ankara’da bulunan Rigips Eğitim Merkezinde üç gün eğitim dördüncü gün sınav yapılmaktadır. Eğitimin içine üç günlük konaklama, üç gün üç öğün yemek, ferdi kaza sigortası ve sertifika masrafları dahildir.

Eğitim’in toplam ücreti 1.000 TL+KDV’dir.

 

İNDİRİMLER

  • Yeni RigiCLUB üyelerine %25,
  • 1 yılını doldurmuş RigiCLUB üyeleri  %50,
  • 2 yılını doldurmuş RigiCLUB üyeleri  %75,
  • 2 yıldan daha eski üyeleri  %100 indirim uygulanır.

 

———————————————————————————————

Mesleki Yeterlilik Kurumunun MYK  belgesini zorunluluk haline getiren 29366 numaralı 25 Mayıs 2015 tarihli gazetesini aşağıda bulabilirsiniz.

Tüm ustalarımızı MYK eğitimini almak için eğitime bekliyoruz.

 

 

 

25 Mayıs 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29366

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ

ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 2015/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Belge Zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz.

Cezai Hükümler

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesine ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Tebliğ hükümlerine göre verilen idari para cezaları tebligattan itibaren bir ay içinde ödenir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.