RİGİPS’İN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

surdurulebilirlik.jpg

RİGİPS’İN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

Aradığınız çevreye duyarlı çözümlerse Uzman Rigips

 

Tüm dünyada sürdürülebilirliğe öncülük eden Saint-Gobain Şirketler Grubu’nun Türkiye’deki alçı ve alçı levha ürünleri üreticisi olarak sürdürülebilirlik konusunda kapsamlı çalışmalar yapmaktayız. Saint-Gobain ilkeleri doğrultusunda sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarını bir bütün olarak ele aldığımız sürdürülebilirlik yaklaşımımızla; ürün, sistem, şirket ve projeler seviyesinde uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz.

Binaların, hem inşaat hem de kullanım süreçlerinde çevreye etkileri oldukça büyüktür. Bu nedenle sürdürülebilir yapı yöntemleri uluslararası platformlarda gittikçe önem kazanmaktadır. Biz de geliştirdiğimiz sürdürülebilir yaklaşımlarla inşaat sektöründe müşterilerimize çevreye duyarlı, verimli, yenilikçi çözümler ve hizmetler sunmaktayız.

Binalarda insanların konfor, sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını belirleme ve bu ihtiyaçları karşılama sorumluluğunu çevreye duyarlılıkla bir bütün olarak görmekteyiz. Sürdürülebilirlik taahhüdünü daimi olarak yerine getirme çabamız bu alandaki ekonomik faaliyetin yıldan yıla büyümesine de hizmet etmektedir. Bu yaklaşımımız, finansal riski düşürürken verimliliği sağlamakta, planlamayı ve yatırımı desteklemekte, böylece hem bugün hem de gelecek için fırsatlar yaratmaktadır.

Çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden etkenleri en aza indirmek ve enerji verimliliği sağlamak için özel olarak tasarladığımız ürün ve sistemlerimizin yanında mevcut faaliyetlerimizin de çevreye olan etkilerini azaltmaya gayret ediyoruz. İmalat süreçlerinde hammadde yönetimi, atıklar, karbon salınımları ve su kaynaklarının etkin kullanımı önem verdiğimiz başlıca konulardan.

Alçı, hammaddesi %100 geri dönüşebilen doğal bir maddedir. Sera gazı salınımını azaltmak ve doğal kaynakları korumak için alçı levha üretiminde geri dönüşümlü kâğıt kullanmaktayız. Doğal kaynakların sorumlu kullanımının yanında biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda da çalışmalar ve planlamalar yapmaktayız.

 

rigipsin-surdurulebilirlik-yaklasimi-300x300.jpg