SES YALITIMI

SES YALITIMI

Aradığınız yüksek standartlarda ses yalıtımı ve akustik düzenlemeyse Uzman Rigips

Bir ortamdan diğer ortama sesin iletilmesini engellemek ses yalıtımıdır. Özellikle gürültü kontrolünün önemli olduğu yerlerde, duvar ve asma tavan sistem çözümleri ses yalıtımı açısından önemli ve kritik değere sahiptir. Mimari tasarımda oluşturulacak yerinde detay çözümler, ortamın konfor düzeyine ve insanlar üzerinde bıraktığı etkiye olumlu katkıda bulunacaktır.

Hacim akustiği ve yapı akustiği düzenlemeleri de konfor şartlarının yerine getirilmesinde ciddi rol oynar. İç ortamda algılanan sesin kalitesi ve algılanabilir olması akustik çözümün ne derece yüksek olduğunu gösterir. Derslikler, tiyatro, sinema, konser salonu, seminer alanları ve toplantı odalarında verimin yüksek olması anlaşılabilirliğin yüksek olması ile doğrudan bağlantılıdır.

Alçı levha sistemleri, ortam içerisinde hem ses yalıtımı hem de akustik konforun oluşturulması açısından zengin bir çözüm ağına sahiptir. Bu bağlamda ülkemizde bu amaca yönelik oluşturulmuş yönetmeliğimiz doğrudan uygulayacağımız sistemleri belirlemektedir. Alçı Levha Duvar ve Asma Tavan Sistemlerimizle ses yalıtımı ve akustik çözümlerde oldukça etkin sonuçlar alabilirsiniz.