Isı Yalıtımı

Sistemler

SİSTEMLER

Bölme Duvar

Bölme Duvar

            ...

Daha Fazlasını Görüntüle

RigiTEL

444 0 463

info@rigips.com.tr

Tüm destek talepleriniz, sorularınız, önerileriniz ve eleştirileriniz için buradayız...

E-Bülten Aboneliği

Isı Yalıtımı

İklim değişikliğiyle mücadelenin etkinlik ka­zanması, enerjide arz güvenliğinin sağlanması, enerji maliyetlerinin sürdürülebilirliği ve ener­ji konusunda dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin en aza indirgenmesi gibi ulusal stra­tejik hedeflerin temelinde enerji verimliliği he­defleri çok önemli bir yer tutmaktadır.

2009 yılında yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği çerçevesinde, yeni yapılan binalarda ve mevcut binaların tümün­de veya bir kısmında yapılacak olan esaslı ta­mir, tadil ve eklemelerde enerji verimliliği sağ­lamak amacıyla ısı yalıtımı, ısıtma, soğutma, iklimlendirme konularında bazı kriterler zorun­lu kılınmıştır. Örneğin, bu yönetmeliğe göre bir binanın yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı ve yapı bileşenlerinin ısıl geçirgenlik kat sayıları TS 825 standardında belirtilen sınır değerlerden kü­çük olmalıdır. Bu yönetmeliğin asıl amacı binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak ve enerji tasarrufunu arttır­maktır.

Alçı ve alçı levha birer ısı yalıtımı malzemesi olmamalarına rağmen ısı yalıtım malzemeleri ve taşıyıcı profillerle bir arada çalışan yüksek performanslı sistem çözümlerinin vazgeçilmez öğeleridir. Rigips alçı levha sistemleri, çeşitli bölme duvar, duvar giydirme ve asma tavan sistem çözümleri sayesinde hem bina genelin­de, hem de bina içindeki farklı ortamlar ara­sında yüksek ısı yalıtım performansı sağlayarak binanın enerji ihtiyacının azaltılmasına yardım­cı olur.