Yangın Dayanımı

Sistemler

SİSTEMLER

Bölme Duvar

Bölme Duvar

            ...

Daha Fazlasını Görüntüle

RigiTEL

444 0 463

info@rigips.com.tr

Tüm destek talepleriniz, sorularınız, önerileriniz ve eleştirileriniz için buradayız...

E-Bülten Aboneliği

Yangın Dayanımı

Bir yangının başlaması için yanıcı madde ile birlikte oksijenin ve tutuşmayı sağlayacak bir enerji kaynağının varlığı gerekir. Bu üç adet bi­leşen (Yanıcı-Oksijen-Isı) Yangın Üçgeni olarak adlandırılır.

Yangının gelişim eğrisi; bir yangında tutuş­madan itibaren ulaşılan sıcaklık derecelerinin zamana bağlı olarak gösterimidir. Yangının gelişim süreci tutuşma anından başlayarak kapalı mekân içinde bulunan tüm yanıcıların alev almasına kadar sürmektedir. Gelişme ev­resi birçok değişkene bağlıdır. Alevlerin tavana erişmesi kritik bir anı işaret eder. Nihayetinde ortamdaki diğer yanıcılar artık kendi yanma noktalarına erişirler ve çok kısa bir zaman dili­mi içerisinde tutuşurlar. Bu ani gelişime genel kavuşum denmektedir ve yangının durağanlık evresinin başladığını işaret etmektedir.

Yapı içerisinde bulunan potansiyel yanıcı mik­tarına yanıcı yük denir. Bu anlatım hem yapı elemanlarını hem de yapının içerisinde yer alan sabit ya da hareketli yükleri içermektedir. Bir yangında kurbanların çok küçük bir oranı hayatlarını yüksek ısı nedeniyle oluşan göç­meler sonucunda kaybetmektedirler. Ölümler çoğunlukla zehirli gazların solunarak zehir­lenmesi ile olmaktadır. Malzemelerin duman üretim potansiyeli, duman yükü olarak adlan­dırılmaktadır. Duman, yanma ürünleri için kul­lanılan genel bir terimdir ve yanıcıdan kimya­sal değişim yoluyla çıkan birtakım gazları ifade etmektedir.

Bir binada insanları yanan malzemelerden ya­yılan yüksek ısı ve dumandan koruyarak onla­rın can ve mal güvenliğini sağlamak mimarın sorumluluklarından biridir. Yangın esnasında birçok unsur birleşerek büyük bir tehlike oluş­turur. Bu nedenle mimar, tüm bu unsurları göz önünde bulundurarak bir bütün halinde çalı­şan akılcı sistemler aracılığıyla toplam çözüme ulaşmalıdır. Örneğin, bakım ve onarım amacıy­la tavan veya duvar arasına ulaşmak için kulla­nılan müdahale kapakları, bir parçası olduğu sisteme uygun olarak seçilmeli, sistem perfor­mansını düşürmemelidir.

A1 yanmazlık sınıfındaki alçı malzemesi; yö­netmeliğin Ek-2 “Malzemelerin Yanıcılık Sınıf­ları” tablosunda Ek-2/A Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları (TS EN 13501-‘e göre) tanı­mına göre; tam gelişmiş yangını da kapsayan yanmanın herhangi bir kademesinde yanma­ya katkıda bulunmazlar. Bu sebeple, otomatik olarak bu malzemelerin daha aşağı sınıflar için belirlenen bütün özellikleri yeterince sağladığı kabul edilmektedir.

Projelerin ihtiyaçlarına uygun olarak, Avrupa standartlarına göre test edilmiş özel yangına dayanıklı Rigips alçı levha sistemleri binaların yangın güvenliğini en yüksek seviyelerde bile verimli bir şekilde sağlayabilmektedir.