Rigips’in Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Sürdürülebilirlik

SİSTEMLER

Bölme Duvar

Bölme Duvar

            ...

Daha Fazlasını Görüntüle

RigiTEL

444 0 463

info@rigips.com.tr

Tüm destek talepleriniz, sorularınız, önerileriniz ve eleştirileriniz için buradayız...

E-Bülten Aboneliği

Rigips’in Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Rigips’in Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Tüm dünyada sürdürülebilirliğe öncülük etmesiyle tanınan çok uluslu Saint-Gobain Şirketler grubunun Türkiye’deki alçı ve alçı levha ürünleri üreticisi Rigips, sürdürülebilirlik konusunda kapsamlı çalışmalar yapmaktadır. Saint-Gobain ilkeleri doğrultusunda Rigips’te sürdürülebilirlik konusu, sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla bir bütün olarak ele alınmaktadır. Bu yaklaşımla ürün, sistem, şirket ve projeler seviyesinde sürdürülebilir gelişim amaçlanarak uzun vadeli değer kazandırmayı hedefliyoruz.

Binaların, hem inşaat sürecinde hem de kullanım sürecinde çevreye etkileri oldukça büyüktür. Bu nedenle sürdürülebilir yapı yöntemleri uluslararası platformlarda gittikçe önem kazanmaktadır. Rigips geliştirdiği sürdürülebilir yaklaşımlarla inşaat sektöründe müşterilerine çevreye duyarlı, verimli, yenilikçi çözümler ve hizmetler sunmaktadır.

Binalarda insanların konfor, sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını belirleme ve bu ihtiyaçları karşılama sorumluluğunu çevreye duyarlılıkla bir bütün olarak görmekteyiz. Rigips’in sürdürülebilirlik taahhüdünü daimi olarak yerine getirme çabası bu alandaki ekonomik faaliyetin yıldan yıla büyümesine de hizmet etmektedir. Bu yaklaşım finansal riski düşürürken, verimliliği sağlamakta, planlamayı ve yatırımı desteklemekte, böylece hem bugün hem de gelecek için fırsatlar yaratmaktadır.

Rigips ürün ve sistemleri çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden etkenleri en aza indirgemek ve enerji verimliliği sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Ürettiğimiz ürünlerin çevresel açıdan daha verimli olması için yapılan çalışmalar yanında mevcut faaliyetlerimizin de çevreye olan etkilerini azaltmayı hedefliyoruz. İmalat süreçlerinde hammadde yönetimi, atıklar, karbon salınımları ve su kaynaklarının etkin kullanımı gibi konular çevresel etki açısından önem verdiğimiz konuları oluşturmaktadır.

Alçı, hammaddesi %100 geri dönüşebilen doğal bir maddedir. Sera gazı salınımını azaltmak ve doğal kaynakları korumak için alçı levha üretiminde geri dönüşümlü kağıt kullanılmaktadır. Doğal kaynakların sorumlu kullanımı yanında biyolojik çeşitliğin korunması konusunda da çalışmalar ve planlamalar yapılmaktadır.